הזכויות והחובות שלי

הזכויות והחובות שלי

זכויות וחובות אקדמאיות

1. זכאות בחינות:
כל סטודנט זכאי לגשת ל-2 בחינות ועד 2 בחינות לכל היותר. (מועד א' ומועד ב')

2. זכאות מועד מיוחד:
כל סטודנט זכאי ל-2 מועדים מיוחדים בשנה ו-5 לכל התואר בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
(א) התלמיד עומד בכללים שנקבעו בתקנון המילואים או בכללים להתאמות לסטודנטיות בהריון ובשמירת הריון ולסטודנטים וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת.
(ב) התלמיד היה מאושפז במועד א' או במועד ב'.
* בכל מצב לא תינתן האפשרות לגשת ליותר מ-2 מועדים בכל קורס.
הערת האגודה: מנהל הסטודנטים מאשר בהמון מקרים נוספים, ממליצים לשלוח גם אם לא התקיימו אחד מהתנאים.

3. פרסום ציונים:
ציונים יפורסמו עד 3 שבועות מיום הבחינה.

4. שיפור ציון:
הציון האחרון הוא הקובע. סטודנט/ית שניגש ל-2 מועדים המועד האחרון קובע.

5. בחינות ביניים:
(א) לבחינות הביניים מועד 1 בלבד. המועד ה-2 יהיה מועד מיוחד ויחולו עליו כל הכללים הרגילים של מועד מיוחד.
(ב) משקל בחינת הביניים לא יעלה על 25%. במקרה שבו משקל בחינת הביניים עולה על 25%, יתקיימו שני מועדים (מועד א' ומועד ב').

6. ערעור על בחינה:
סטודנט/ית רשאי לערער על הבחינה בעילום שם דרך מערכת הערעורים באתר המכללה.
הערת האגודה: ערעור יכול גם להוריד ציון.

1. פרסום ציונים:
(א) ציונים יפורסמו עד 3 שבועות מיום ההגשה.
(ב) עבודות גמר יפורסמו עד חודשיים מיום ההגשה.
(ג) סמנריונים יפורסמו עד שלושה חודשים מיום ההגשה.

2. ערעור על עבודה:
(א) ככלל אין ערעור על עבודות אלא אם כן נכתב אחרת.
(ב) בעבודות גמר יהיה ניתן לערער.

1. זכאות בחינות:
כל סטודנט זכאי לגשת ל-2 בחינות ועד 2 בחינות לכל היותר. (מועד א' ומועד ב')

2. זכאות מועד מיוחד:
כל סטודנט זכאי ל-2 מועדים מיוחדים בשנה ו-5 לכל התואר בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
(א) התלמיד עומד בכללים שנקבעו בתקנון המילואים או בכללים להתאמות לסטודנטיות בהריון ובשמירת הריון ולסטודנטים וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת.
(ב) התלמיד היה מאושפז במועד א' או במועד ב'.
* בכל מצב לא תינתן האפשרות לגשת ליותר מ-2 מועדים בכל קורס.

3. פרסום ציונים:
ציונים יפורסמו עד 3 שבועות מיום הבחינה.

4. שיפור ציון:
הציון האחרון הוא הקובע. סטודנט/ית שניגש ל-2 מועדים המועד האחרון קובע.

5. בחינות ביניים:
(א) לבחינות הביניים מועד 1 בלבד. המועד ה-2 יהיה מועד מיוחד ויחולו עליו כל הכללים הרגילים של מועד מיוחד.
(ב) משקל בחינת הביניים לא יעלה על 25%. במקרה שבו משקל בחינת הביניים עולה על 25%, יתקיימו שני מועדים (מועד א' ומועד ב').

6. ערעור על בחינה:
סטודנט/ית רשאי לערער על הבחינה בעילום שם דרך מערכת הערעורים באתר המכללה.

1. זכאות בחינות:
כל סטודנט זכאי לגשת ל-2 בחינות ועד 2 בחינות לכל היותר. (מועד א' ומועד ב')

2. זכאות מועד מיוחד:
כל סטודנט זכאי ל-2 מועדים מיוחדים בשנה ו-5 לכל התואר בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
(א) התלמיד עומד בכללים שנקבעו בתקנון המילואים או בכללים להתאמות לסטודנטיות בהריון ובשמירת הריון ולסטודנטים וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת.
(ב) התלמיד היה מאושפז במועד א' או במועד ב'.
* בכל מצב לא תינתן האפשרות לגשת ליותר מ-2 מועדים בכל קורס.

3. פרסום ציונים:
ציונים יפורסמו עד 3 שבועות מיום הבחינה.

4. שיפור ציון:
הציון האחרון הוא הקובע. סטודנט/ית שניגש ל-2 מועדים המועד האחרון קובע.

5. בחינות ביניים:
(א) לבחינות הביניים מועד 1 בלבד. המועד ה-2 יהיה מועד מיוחד ויחולו עליו כל הכללים הרגילים של מועד מיוחד.
(ב) משקל בחינת הביניים לא יעלה על 25%. במקרה שבו משקל בחינת הביניים עולה על 25%, יתקיימו שני מועדים (מועד א' ומועד ב').

6. ערעור על בחינה:
סטודנט/ית רשאי לערער על הבחינה בעילום שם דרך מערכת הערעורים באתר המכללה.

זכויות מילואים והריון

1. זכאות בחינות:
כל סטודנט זכאי לגשת ל-2 בחינות ועד 2 בחינות לכל היותר. (מועד א' ומועד ב')

2. זכאות מועד מיוחד:
כל סטודנט זכאי ל-2 מועדים מיוחדים בשנה ו-5 לכל התואר בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
(א) התלמיד עומד בכללים שנקבעו בתקנון המילואים או בכללים להתאמות לסטודנטיות בהריון ובשמירת הריון ולסטודנטים וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת.
(ב) התלמיד היה מאושפז במועד א' או במועד ב'.
* בכל מצב לא תינתן האפשרות לגשת ליותר מ-2 מועדים בכל קורס.

3. פרסום ציונים:
ציונים יפורסמו עד 3 שבועות מיום הבחינה.

4. שיפור ציון:
הציון האחרון הוא הקובע. סטודנט/ית שניגש ל-2 מועדים המועד האחרון קובע.

5. בחינות ביניים:
(א) לבחינות הביניים מועד 1 בלבד. המועד ה-2 יהיה מועד מיוחד ויחולו עליו כל הכללים הרגילים של מועד מיוחד.
(ב) משקל בחינת הביניים לא יעלה על 25%. במקרה שבו משקל בחינת הביניים עולה על 25%, יתקיימו שני מועדים (מועד א' ומועד ב').

6. ערעור על בחינה:
סטודנט/ית רשאי לערער על הבחינה בעילום שם דרך מערכת הערעורים באתר המכללה.

1. זכאות בחינות:
כל סטודנט זכאי לגשת ל-2 בחינות ועד 2 בחינות לכל היותר. (מועד א' ומועד ב')

2. זכאות מועד מיוחד:
כל סטודנט זכאי ל-2 מועדים מיוחדים בשנה ו-5 לכל התואר בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
(א) התלמיד עומד בכללים שנקבעו בתקנון המילואים או בכללים להתאמות לסטודנטיות בהריון ובשמירת הריון ולסטודנטים וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת.
(ב) התלמיד היה מאושפז במועד א' או במועד ב'.
* בכל מצב לא תינתן האפשרות לגשת ליותר מ-2 מועדים בכל קורס.

3. פרסום ציונים:
ציונים יפורסמו עד 3 שבועות מיום הבחינה.

4. שיפור ציון:
הציון האחרון הוא הקובע. סטודנט/ית שניגש ל-2 מועדים המועד האחרון קובע.

5. בחינות ביניים:
(א) לבחינות הביניים מועד 1 בלבד. המועד ה-2 יהיה מועד מיוחד ויחולו עליו כל הכללים הרגילים של מועד מיוחד.
(ב) משקל בחינת הביניים לא יעלה על 25%. במקרה שבו משקל בחינת הביניים עולה על 25%, יתקיימו שני מועדים (מועד א' ומועד ב').

6. ערעור על בחינה:
סטודנט/ית רשאי לערער על הבחינה בעילום שם דרך מערכת הערעורים באתר המכללה.

⚔ מלחמת חרבות הברזל ⚔

1. זכאות בחינות:
כל סטודנט זכאי לגשת ל-2 בחינות ועד 2 בחינות לכל היותר. (מועד א' ומועד ב')

2. זכאות מועד מיוחד:
כל סטודנט זכאי ל-2 מועדים מיוחדים בשנה ו-5 לכל התואר בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
(א) התלמיד עומד בכללים שנקבעו בתקנון המילואים או בכללים להתאמות לסטודנטיות בהריון ובשמירת הריון ולסטודנטים וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת.
(ב) התלמיד היה מאושפז במועד א' או במועד ב'.
* בכל מצב לא תינתן האפשרות לגשת ליותר מ-2 מועדים בכל קורס.

3. פרסום ציונים:
ציונים יפורסמו עד 3 שבועות מיום הבחינה.

4. שיפור ציון:
הציון האחרון הוא הקובע. סטודנט/ית שניגש ל-2 מועדים המועד האחרון קובע.

5. בחינות ביניים:
(א) לבחינות הביניים מועד 1 בלבד. המועד ה-2 יהיה מועד מיוחד ויחולו עליו כל הכללים הרגילים של מועד מיוחד.
(ב) משקל בחינת הביניים לא יעלה על 25%. במקרה שבו משקל בחינת הביניים עולה על 25%, יתקיימו שני מועדים (מועד א' ומועד ב').

6. ערעור על בחינה:
סטודנט/ית רשאי לערער על הבחינה בעילום שם דרך מערכת הערעורים באתר המכללה.

1. זכאות בחינות:
כל סטודנט זכאי לגשת ל-2 בחינות ועד 2 בחינות לכל היותר. (מועד א' ומועד ב')

2. זכאות מועד מיוחד:
כל סטודנט זכאי ל-2 מועדים מיוחדים בשנה ו-5 לכל התואר בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
(א) התלמיד עומד בכללים שנקבעו בתקנון המילואים או בכללים להתאמות לסטודנטיות בהריון ובשמירת הריון ולסטודנטים וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת.
(ב) התלמיד היה מאושפז במועד א' או במועד ב'.
* בכל מצב לא תינתן האפשרות לגשת ליותר מ-2 מועדים בכל קורס.

3. פרסום ציונים:
ציונים יפורסמו עד 3 שבועות מיום הבחינה.

4. שיפור ציון:
הציון האחרון הוא הקובע. סטודנט/ית שניגש ל-2 מועדים המועד האחרון קובע.

5. בחינות ביניים:
(א) לבחינות הביניים מועד 1 בלבד. המועד ה-2 יהיה מועד מיוחד ויחולו עליו כל הכללים הרגילים של מועד מיוחד.
(ב) משקל בחינת הביניים לא יעלה על 25%. במקרה שבו משקל בחינת הביניים עולה על 25%, יתקיימו שני מועדים (מועד א' ומועד ב').

6. ערעור על בחינה:
סטודנט/ית רשאי לערער על הבחינה בעילום שם דרך מערכת הערעורים באתר המכללה.

1. זכאות בחינות:
כל סטודנט זכאי לגשת ל-2 בחינות ועד 2 בחינות לכל היותר. (מועד א' ומועד ב')

2. זכאות מועד מיוחד:
כל סטודנט זכאי ל-2 מועדים מיוחדים בשנה ו-5 לכל התואר בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
(א) התלמיד עומד בכללים שנקבעו בתקנון המילואים או בכללים להתאמות לסטודנטיות בהריון ובשמירת הריון ולסטודנטים וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת.
(ב) התלמיד היה מאושפז במועד א' או במועד ב'.
* בכל מצב לא תינתן האפשרות לגשת ליותר מ-2 מועדים בכל קורס.

3. פרסום ציונים:
ציונים יפורסמו עד 3 שבועות מיום הבחינה.

4. שיפור ציון:
הציון האחרון הוא הקובע. סטודנט/ית שניגש ל-2 מועדים המועד האחרון קובע.

5. בחינות ביניים:
(א) לבחינות הביניים מועד 1 בלבד. המועד ה-2 יהיה מועד מיוחד ויחולו עליו כל הכללים הרגילים של מועד מיוחד.
(ב) משקל בחינת הביניים לא יעלה על 25%. במקרה שבו משקל בחינת הביניים עולה על 25%, יתקיימו שני מועדים (מועד א' ומועד ב').

6. ערעור על בחינה:
סטודנט/ית רשאי לערער על הבחינה בעילום שם דרך מערכת הערעורים באתר המכללה.

1. זכאות בחינות:
כל סטודנט זכאי לגשת ל-2 בחינות ועד 2 בחינות לכל היותר. (מועד א' ומועד ב')

2. זכאות מועד מיוחד:
כל סטודנט זכאי ל-2 מועדים מיוחדים בשנה ו-5 לכל התואר בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
(א) התלמיד עומד בכללים שנקבעו בתקנון המילואים או בכללים להתאמות לסטודנטיות בהריון ובשמירת הריון ולסטודנטים וסטודנטיות לאחר לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת.
(ב) התלמיד היה מאושפז במועד א' או במועד ב'.
* בכל מצב לא תינתן האפשרות לגשת ליותר מ-2 מועדים בכל קורס.

3. פרסום ציונים:
ציונים יפורסמו עד 3 שבועות מיום הבחינה.

4. שיפור ציון:
הציון האחרון הוא הקובע. סטודנט/ית שניגש ל-2 מועדים המועד האחרון קובע.

5. בחינות ביניים:
(א) לבחינות הביניים מועד 1 בלבד. המועד ה-2 יהיה מועד מיוחד ויחולו עליו כל הכללים הרגילים של מועד מיוחד.
(ב) משקל בחינת הביניים לא יעלה על 25%. במקרה שבו משקל בחינת הביניים עולה על 25%, יתקיימו שני מועדים (מועד א' ומועד ב').

6. ערעור על בחינה:
סטודנט/ית רשאי לערער על הבחינה בעילום שם דרך מערכת הערעורים באתר המכללה.

רוצים לדעת עוד?

graduation-hat-white

האגודה הסטודנטיאלית

התחברות לחברי/ות האגודה

פרופיל משתמש

profile

סטטוס:

פרופיל משתמש

profile

סטטוס:

עדכון פרטים

מספר טלפון
תאריך לידה
עדכון סיסמא
עדכון סיסמא

هكذا! سنقوم بالتحديث

site-login

הרשמה לאתר האגודה הסטודנטיאלית

המרכז האקדמי ברמת גן - clb4u.co.il

תאריך לידה
אנגלית בלבד. אותיות קטנות ומספרים.
דילוג לתוכן